Preinfant

Ajudes per naixement o fills/es a càrrec 2021

Ajudes estatals per naixement o fills / es a càrrec el 2021

1. Prestació per Naixement i cura de menors

Es tracta d’un subsidi per a mares i pares que es rep durant 16 setmanes.

Més informació sobre la prestació

2. Pagament únic per naixement en famílies monoparentals, nombroses o amb mares amb discapacitat (igual o superior a l’65%)

Es tracta d’una prestació de l’Institut Nacional de la Seguretat Social en un únic pagament de 1.000 euros. És imprescindible no superar el nivell d’ingressos (13.395,59 euros si tens 1 fill / a, 15.230,77 euros si tens 2, 17.065,95 euros si tens 3). En el cas de discapacitat de la mare, el naixement del fill / a ha d’haver estat en territori espanyol.

Pot ser sol·licitada tant per espanyols/es com per estrangers/es, mentre tinguin residència a Espanya.

Més informació sobre aquesta prestació

3. Prestació econòmica per part múltiple

Es tracta d’una prestació que s’ofereix a través d’un únic pagament per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). El seu import varia en funció de l’nombre de fills / es.

Més informació sobre aquesta prestació

4. Ingrés Mínim Vital (abans assignació econòmica per fill / a o menor a càrrec)

Des al 31 de desembre de 2020 desapareix l’ajuda de la Seguretat Social per fill / a o menor a càrrec, sense discapacitat o amb discapacitat inferior a l’33%, que complien determinats requisits.

Més informació sobre l’Ingrés Mínim vital

5. Ajuts per a mares treballadores (deducció per maternitat)

Es tracta d’un ajut a les mares treballadores que pot rebre anualment quan es fa la declaració de la renda (1.200 euros), o pot demanar-se un abonament de 100 euros mensuals, Fins que el nen / a compleixi 3 anys.

Més informació sobre l’ajuda a mares treballadores

6. Ajudes a mares treballadores per fill / a menor de tres anys a escola bressol

Poden beneficiar-se les treballadores amb fills / es menors de 3 anys que vagin a una llar d’infants o centre d’educació infantil autoritzat. La deducció és de fins 1.000 euros anuals.

Més informació sobre l’ajuda a mares treballadores amb fills / es en llar d’infants

7. Altres ajudes a famílies monoparentals

Trobaràs tots els ajuts disponibles a famílies monoparentals en aquest article.

Ajudes autonòmiques i municipals

A més de les ajudes estatals ha ajudes per naixement i / o cura de menors en algunes comunitats autònomes i també en algunes poblacions. Normalment aquests ajuts tenen en compte els ingressos de la unitat familiar.

Per exemple, hi ha l’ Ajuda per a famílies amb fills / es nascuts / des a Catalunya. Consisteix en un únic pagament de 650 euros. Per a les famílies que tinguin reconegut el títol de família monoparental o nombrosa la quantitat és 750 euros. Cal sol·licitar-la abans que passi un mes de el naixement del / la bebè.

A la Comunitat de Madrid ha altres ajudes com la Deducció autonòmica per naixement, en l’IRPF (Un únic pagament de 600 euros), o el Xec d’educació infantil, Una ajuda per a l’escolarització de nens / es menors de tres anys, de fins a 1.100 euros a l’any.

Cercador de notícies

Notícies

Notícies relacionades

Visita mamajove.cat, una web dedicada exclusivament a adolescents embarassades

Preinfant és un projecte d’ABD:

Activitat subvencionada amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF:

Comunidad de Madrid

Amb el suport de:

aj-barcelona
diputacio-barcelona
Fundación la Caixa
caixa-proinfancia
Banc sabadell

.

©2024 Preinfant - Tots els drets reservats