Obrim nous pisos maternoinfantils a Terrassa i Barcelona
Preinfant

Nous pisos maternoinfantils a Terrassa i Barcelona

· Una llar temporal per a dones embarassades i / o amb fills / es menors de 3 anys

Des de l’Àrea d’Infància i Família d’ ABD gestionem des de fa més de 10 anys diversos pisos d’Inclusió maternoinfantils per a dones embarassades i/o amb fills/es menors de 3 anys en situació d’exclusió social. Davant la situació actual que estem vivint com a societat i l’alta demanda d’habitatge a aquest col·lectiu, hem apostat per fer créixer el nostre projecte, amb 3 habitatges més que destinarem a acollida temporal: un a la ciutat de Barcelona i 2 a la ciutat de Terrassa, territori nou en el que fins ara no havíem treballat.

El funcionament dels diferents pisos es divideix en dues modalitats: d’una banda, trobem els pisos compartits en els quals conviuen 3 nuclis familiars compostos per mare i fill (normalment monoparentals, seria el cas dels 2 pisos de Terrassa. I d’altra banda , petits pisos (tipus loft) que hem destinat a grups familiars més grans però en els quals conviuen diversos membres, com per exemple, una parella amb els seus fills/es (sempre que hi hagi un nadó) o una àvia, mare i fill/a,… Aquest seria el cas del pis de Barcelona.

Què oferim?

Una intervenció integral i transversal a través de la cobertura de les necessitats bàsiques (allotjament, alimentació i higiene), acompanyament socioeducatiu per part de professionals educadores, suport de voluntaris i treball en xatxa amb les entitats del territori. Tot això per tal de buscar també l’apoderament i l’autonomia de les dones, alhora que promovem el bon desenvolupament i el benestar dels seus fills/es.

El projecte ofereix els seus serveis 24 hores a el dia, 365 dies a l’any, encara que la presència educativa varia en funció de les necessitats de el recurs. Les famílies ateses disposen també d’un número de telèfon directe amb el seu professional referent a què es poden adreçar quan ho necessiten. Fora de l’horari laboral disposen d’atenció telefònica les 24 hores per a possibles
emergències.

Qui pot accedir a aquests pisos maternoinfantils?

o Famílies en situació de: infrahabitatge o manca d’habitatge.
o Famílies embarassades i/o amb fills/es menors de 3 anys.
o Dones/mares amb autonomia suficient per a les activitats bàsiques de la vida diària.
o Dones majors de 18 anys.

IMPORTANT: Les famílies sempre han de ser ateses i derivades per Serveis Socials.

El recurs NO és adequat per a famílies que visquin alguna d’aquestes situacions:
o Violència de gènere. No és un recurs amb les mesures de protecció necessàries per garantir la seguretat de la dona i els seus infants.
o Trastorn mental greu. En cas de diagnòstic lleu, imprescindible que la dona faci seguiment en un recurs especialitzat en salut mental.
o Consum actiu d’algun tipus de droga. Només podrà entrar al pis si hi ha hagut consum però actualment es troba en etapa de remissió i sota control de servei especialitzat.

Preu

El cost de l’estada al recurs varia en funció de la modalitat d’aquest i del nombre de membres de la unitat familiar, i va dels 300 € als 500 €.

Aquest import inclou: acompanyament educatiu, lloguer, subministraments, alimentació i diners de butxaca per a la família.

Procediment de derivació

1. Posar-se en contacte amb la professional referent per plantejar el cas i valorar la idoneïtat de la derivació.
2. Si es valora la idoneïtat, enviar informe de derivació.

Professional referent:
Carmina Orfila: [email protected]

Cercador de notícies

Notícies

Notícies relacionades

Visita mamajove.cat, una web dedicada exclusivament a adolescents embarassades

Preinfant és un projecte d’ABD:

Activitat subvencionada amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF:

Comunidad de Madrid

Amb el suport de:

aj-barcelona
diputacio-barcelona
Fundación la Caixa
caixa-proinfancia
Banc sabadell

.

©2024 Preinfant - Tots els drets reservats