Curs “Eines per introduir la perspectiva de gènere en el disseny i gestió de projectes de serveis socials”

Curs “Eines per introduir la perspectiva de gènere en el disseny i gestió de projectes de serveis socials” 2016-04-06

Aquest curs vol formar i facilitar eines als / les professionals amb vinculació als serveis socials per tal de respondre a les seves mancances i necessitats en relació a la integració de la perspectiva de gènere en el disseny i la gestió de projectes que desenvolupen en el seu pràctica laboral.

Aquest curs no va dirigit a personal que presta atenció directa. Està previst un curs especialment dissenyat per a aquells i aquelles professionals que realitzen atenció directa per al mes de juny (properament s’obriran les inscripcions).

 • Data: 06.04.2016 – 27.04.2016
 • Horaris: a les 9.30 h.

OBJECTIU GENERAL:

Formar i facilitar eines als/les professionals amb vinculació als serveis socials amb la finalitat de respondre a les seves carències i necessitats en relació a la integració de la perspectiva de gènere en el disseny i la gestió de projectes que desenvolupen en la seva pràctica laboral.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Realitzar un recorregut per aquells conceptes bàsics que ens permetin reflexionar sobre la igualtat entre dones i homes en diferents àmbits.
 • Conèixer les polítiques tendents a assolir la igualtat real en els àmbits internacional, europeu, nacional i autonòmic.
 • Analitzar, abordar i conèixer la realitat de dones i homes en la nostra societat, reflectint les desigualtats de gènere en diferents àmbits, i amb una atenció especial a les violències masclistes.
 • Explorar la mirada interseccional per tal d’abordar la major diversitat possible d’eixos de discriminació i privilegi, coherentment amb la complexitat de la realitat que tenim.
 • Conèixer la situació dels i les professionals vinculats als Serveis Socials de Catalunya i introduir la perspectiva de gènere en les diferents fases d’un projecte.
 • Treballar estratègies i eines que, des de l’àmbit del disseny de projectes socials, serveixin d’instruments per incloure’n la perspectiva de gènere i per avançar en la igualtat real entre dones i homes.

Més informació:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/Eines-per-introduir-la-perspectiva-de-genere-en-el-disseny-i-gestio-de-projectes-de-serveis-socials

Persones destinatàries del curs

Personal que dissenya, programa i gestiona projectes d’intervenció social.

Docència

Amanda Alexanian. SURT, Fundació de dones.

Dades del curs

 • Dates: 6, 13, 20 i 27 d’abril de 2016
 • Lloc: Barcelona
 • Horari: De 09.30h a 14.30h
 • Durada: 20 hores

Fecha: 06/04/2016 - 27/04/2016
Hora: Todo el día

Mapa no disponible
Comparte nuestra causa!!