Curs: Intervenció en filles i fills de dones en situació de violència masclista

Curs: Intervenció en filles i fills de dones en situació de violència masclista 2016-04-11
El curs està estructurat en dos mòduls, el bàsic i l’especialitzat. Cal haver cursat el mòdul bàsic per accedir a l’especialitzat.

L’impacte de la violència masclista en les nenes i nens és una preocupació recent. Sorgeix de la constatació de molts professionals, en el sentit que no tan sols la violència dirigida a les nenes i nens els afecta, com és el cas dels maltractaments físics, psicològics i els abusos sexuals, sinó que el simple fet de viure en un context de violència o ser testimoni de les agressions d’un home a una dona en l’àmbit familiar té conseqüències greus per a la salut mental de les nenes i nens. Això pot alterar greument el seu desenvolupament. D’altra banda, si considerem que la violència masclista se sustenta en una ideologia encara dominant en la cultura, en la qual s’imposa i es transmet, mitjançant missatges no verbals i discursos, la supremacia d’allò masculí sobre allò femení, hi ha el risc que els nens i nenes afectats puguin patir un estat de confusió mental, que es pot consolidar en la vida adulta. Això pot conduir a integrar els models violents de relació, en el cas dels fills, i de submissió i dependència, en el cas de les filles.

Objectius

Mòdul 1

 • Adquirir els coneixements dels impactes o afectació a les dones i els seus fills i filles exposats a violència masclista.

Mòdul 2

 • Adquirir les eines per a la intervenció psicosocial en les dones i les seves filles i fills exposats a violència masclista.
 • Conèixer l’impacte que la violència masclista té en les filles i fills que hi estan exposats.
 • Millorar l’atenció d’aquestes filles i fills, des d’un model explicatiu.
 • Disposar de les claus per a la recuperació terapèutica d’aquests infants i adolescents.

Persones destinatàries

Mòdul 1

 • Professionals dels circuits territorials contra la violència masclista.

Mòdul 2

 • Professionals que fan atenció directa a infants i adolescents amb perfil d’educació, treball social i psicologia. Per tal de poder assistir a la formació especialitzada cal haver assistit al mòdul 1 (formació bàsica).

Metodologia

Metodologia activa i participativa, per mitjà de seminaris per introduir el marc teòric. De la mateixa manera es proposaran eines que fomentin l’intercanvi, el debat i el coneixement dels participants.

Professorat

Maryorie Dantagnan i Maria Álvarez
Associació Exil

Dates, horari i lloc

Catalunya Central

 • Dates: 11 d’abril (mòdul 1) / 18 i 25 d’abril i 2 de maig de 2016 (mòdul 12)
 • Horari: de 10 a 15 hores (mòdul 1) / de 10 a 14h (mòdul 2)
 • Lloc: Manresa. Pendent de concretar

Girona

 • Dates: 20, 27 i 28 de juny de 2016 (mòdul 2)
 • Horari: de 10 a 14h (mòdul 2)
 • Lloc: Girona. Pendent de concretar

Lleida i Pirineu

 • Dates: 9 de setembre (mòdul 1) / 12, 19 i 26 de setembre de 2016 (mòdul 2)
 • Horari: de 10 a 15 hores (mòdul 1) / de 10 a 14h (mòdul 2)
 • Lloc: Lleida. Pendent de concretar

Tarragona

 • Dates: 23 de maig (mòdul 1) / 30 de maig i 6 i 13 de juny de 2016 (mòdul 2)
 • Horari: 10 a 15 hores (mòdul 1) / de 10 a 14h (mòdul 2)
 • Lloc: Tarragona. Pendent de concretar

Terres de l’Ebre

 • Dates: 3 d’octubre (mòdul 1) / 10, 17 i 24 d’octubre de 2016 (mòdul 2)
 • Horari: de 10 a 15 hores (mòdul 1) / de 10 a 14h (mòdul 2)
 • Lloc: Tortosa. Pendent de concretar

Inscripció

Les inscripcions s’obriran de forma gradual per a cada territori. Més informació: http://dones.gencat.cat/ca/serveis/activitats_formatives/intervencio_infants_vm/

Organitza

Institut Català de les Dones i Escola d’Administració Pública de Catalunya


Fecha: 11/04/2016 - 02/05/2016
Hora: Todo el día

Mapa no disponible
Comparte nuestra causa!!