Intervención en violencia filioparental en contextos no clínicos

Intervención en violencia filioparental en contextos no clínicos 2017-02-03
ntervenció de la violencia filioparental en contextos no clínicos
Lugar: Lleida
Organització: COPC – Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Fechas: 03 i 04 de febrer de 2017
Avenços des de la recerca. Aspectes metodològics per a un model integrador.
L’adolescència: maduració i gènesi d’identitat.
La circularitat i els àmbits dants.
Agressivitat, transgressió i tipus de violència.
Característiques específiques del procés d’avaluació diagnòstica.
Diferencial d’intervenció. Aspectes de l’individu que diferencien la manera d’abordar el procés de canvi.
Característiques del professional com a eina de canvi en les dinàmiques de violència, basada en factors comuns.
La intervenció familiar des de contextos residencials. Concepte, itinerari educatiuterapèutic i tècniques.
https://www.copc.cat/cursos/27/Intervencio-en-viol-ncia-filioparental-en-contextos-no-clinics-II-part-

Fecha: 03/02/2017 - 04/02/2017
Hora: 00: 00

Mapa no disponible
Comparte nuestra causa!!