Màster en Criança 0-3 i Atenció Sòcio-Educativa

Màster en Criança 0-3 i Atenció Sòcio-Educativa 2016-10-07
(Curs acadèmic 20162018)
Aquesta formació pretén oferir una mirada holística perquè els professionals puguin fer un millor acompanyament a les famílies amb
infants de 0 a 3 anys, des d’un vessant reexiu i una vocació professionalitzadora.
DESTINATARIS
 • Persones interessades en el treball amb petita infància i les seves famílies que vulguin ampliar la seva formació.
 • Titulats universitaris.
 • Titulats de cicles formatius de grau superior.
 • Professionals que treballen amb infants de 0-3, amb infants i famílies
OBJETIVOS
 • Assolir una formació teòrico-pràctica de l’etapa 0-3 des del punt de vista dels infants, dels progenitors i de l’entorn incidint en: el rigor i la profunditat conceptuals, una mirada reexiva i critica, i la interdisiciplinarietat en la construcció del coneixement
 • Enfortir les competències professionals per acompanyar les famílies en la criança 0-3 des del: treball en equip, treball amb grups, diferents serveis, i treball en xarxa.
 • Generar coneixement a partir dels aprenentatges assolits, la pròpia experiència i el treball autònom, amb el suport d’un tutor/a.

 

 • ESTRUCTURA:
  Classes presencials i seminaris: divendres de 17.00 a 21.00 h. i un
  dissabte al mes de 10.00 a 14.00 h. i de 15.30 a 19.30 h. Campus
  Mundet. Universitat de Barcelona
  Pràctiques en centres i/o visites a institucions
  Treball autònom tutoritzat
  Viatge d’estudi amb reexió sobre la praxis i els serveis (preu no
  inclòs en la matrícula)

 

Más información:

http://www.ub.edu/ice/sites/default/files//docs/postgraus/dipticomaster_criancat.pdf


Ubicación: Campus Mundet UB
Dirección: Mundet. Barcelona
Fecha: 007/10/2016 - 13/07/2018
Hora: Todo el día

Cargando mapa....
Comparte nuestra causa!!