¿Cómo prevenir la anemia en un embarazo adolescente? 3 diciembre 2014
anèmia

¿Cómo prevenir la anemia en un embarazo adolescente?

L’anèmia és una afecció que fa que el nostre cos no tingui prou glòbuls vermells a la sang. La anemia es una afección que hace que nuestro cuerpo no tenga suficiente glóbulos rojos en la sangre. Els glòbuls vermells són els encarregats de subministrar oxigen als teixits del cos. Los glóbulos rojos son los encargados de suministrar oxígeno a los tejidos del cuerpo. Hi ha diverses causes que poden desencadenar una anèmia: alguns medicaments, algunes malalties cròniques (càncer, artitis, etc.) o relacionades amb la mèdul·la òssia o l’embaràs. Hay varias causas que pueden desencadenar una anemia: algunos medicamentos, algunas enfermedades crónicas (cáncer, artitas, etc.) o relacionadas con la médula ósea o el embarazo. Alguns dels primers símptomes de l’anèmia són el cansament [ Algunos de los primeros síntomas de la anemia son el cansancio […]