El Gobierno aprueba el Anteproyecto de ley de apoyo a las familias 8 septiembre 2014
Avantprojecte Famílies

El Gobierno aprueba el Anteproyecto de ley de apoyo a las familias

El Govern de la Generalitat ha aprovat l’Avantprojecte de llei de suport a les famílies que té per objectiu desenvolupar unes polítiques familiars que potenciïn les relacions entre tots els seus membres. Aspectes com la disminució de la fecunditat, l’augment del nombre de separacions, l’increment de famílies monoparentals o l’allargament de la vida fan que l’evolució de les estructures familiars plantegi nous reptes que cal […]